Có nhà, gói 30.000 tỷ đồng mới “chạy”

Có nhà, gói 30.000 tỷ đồng mới “chạy”

[Thứ ba - 15/04/2014 23:16]
Trong bối cảnh gói tín dụng 30.000 tỷ đồng triển khai rất chậm nên việc một số ngân hàng, tập đoàn công bố các gói tín dụng cho vay thương mại 50.000 tỷ đồng và 70.000 tỷ đồng đang được rất nhiều độc giả quan tâm. Tiến sĩ Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nêu quan điểm của ông về các gói tín dụng này.